sundhed

Gør varmen dig aggressiv?

Sommervarmen er en stressfaktor, der spiller mod humøret . Når folk er varme, er de mindre tolerante og bliver frustrerede, impulsive og mere tilbøjelige til vrede.

Hvordan humør påvirkes

Høje temperaturer og fugtighed virker på neuroendokrine systemer . På den ene side stimulerer varmen aktiviteten af glutamat, en neurotransmitter, som udøver en kraftig spændende handling på hjerne kredsløb. På den anden side er GABA, den kemiske mediator, der gør os rolige og afslappede, reduceret. Til disse mekanismer tilsættes den manglende søvn forårsaget af varme og risikoen for dehydrering, hvilket også kan have konsekvenser for humør og adfærd. Resultatet markerer hjernen, der ikke kan klare de stimuli, det modtager. Parallelt med kviksølvkolonnen øges træthed, irritabilitet og humørhed .

Varm og øget aggression

Hjernen er følsom over for temperaturstigninger, fugtighed og timers udsættelse for lys. Disse tre faktorer virker som en udløser hos personer med en skrøbelig balance fra et psykologisk relationelt synspunkt. Ligesom alle stressfaktorer kan derfor intolerance over for sommervarmen forekomme, selv med fjendtlig adfærd og øget aggression .