stoffer

Yentreve - duloxetin

Hvad er Yentreve?

Yentreve er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof duloxetin. Den fås som blå (20 mg) eller orange (40 mg) kapsler.

Hvad anvendes Yentreve til?

Yentreve bruges til at behandle moderat og alvorlig stressurininkontinens (SUI) hos kvinder. Denne lidelse forårsager ufrivillige tab af urin under fysisk anstrengelse eller efter hoste, latter, nysen, løft eller fysiske øvelser). Lægemidlet kan kun fås på recept.

Hvordan anvendes Yentreve?

Den anbefalede dosis Yentreve er 40 mg to gange om dagen. For nogle patienter kan det være en fordel at starte behandlingen med en dosis på 20 mg to gange om dagen i to uger, inden der skiftes til en dosis på 40 mg to gange om dagen for at reducere kvalme og svimmelhed. Fordelen ved behandlingen skal revurderes med regelmæssige tidsintervaller.

Foreningen af ​​Yentreve med et øvelsesprogram for bækkenbundsmuskulaturen kan give yderligere fordel.

Hvordan virker Yentreve?

Den aktive bestanddel af Yentreve er duloxetin, en kombineret serotonin og norepinephrin reuptake inhibitor (SNRI). Duloxetin virker ved at forhindre neurotransmitterne 5-hydroxytryptamin (også kaldet serotonin) og noradrernalin fra at blive reabsorberet af nerveceller i hjernen og rygmarven. Neurotransmittere er kemikalier, der tillader nerveceller at kommunikere med hinanden. Ved at blokere deres reabsorption øger duloxetin antallet af neurotransmittere i rummet mellem nerveceller, hvilket øger kommunikationsniveauet mellem disse celler. Dets virkningsmåder i SUI er uklare, men det menes at ved at øge koncentrationerne af 5-hydroxytryptamin og norepinephrin i nerverne, der styrer urinrørets muskulatur (den kanal, der forbinder blæren til ydersiden) duloxetin forårsager en stærkere urethral lukning under urinpåfyldning. Gennem denne mekanisme forhindrer Yentreve det ufrivillige tab af urin under en fysisk indsats som hoste eller griner.

Hvilke undersøgelser er der foretaget på Yentreve?

Yentreve er blevet undersøgt i i alt 2850 kvinder med SUI. De fire hovedundersøgelser med 1.913 patienter varede i 12 uger og sammenlignede Yentreve (for det meste administreret i en dosis på 40 mg to gange dagligt) med placebo (en dummybehandling). De vigtigste parametre for effektivitet var hyppigheden af ​​inkontinensepisoder (IEF, dvs. antallet af inkontinensepisoder pr. Uge), der blev rapporteret i en dagbog af patienter, og scoren var i et spørgeskema om incontinensspecifik livskvalitet (I -QOL).

Hvilken fordel har Yentreve vist under studierne?

I alle fire studier havde patienter behandlet med Yentreve færre episoder af inkontinens efter 12 uger, ca. fire eller fem færre episoder om ugen end den hyppighed, der blev registreret før studiet begyndte. IEF faldt med 52% i gruppen behandlet med Yentreve sammenlignet med det 33% fald, der blev observeret i placebogruppen. Spørgeskemaet blev forbedret i gruppen af ​​patienter behandlet med Yentreve sammenlignet med placebogruppen. Yentreve var mere effektivt end placebo kun hos patienter med stressinkontinens større end 14 episoder af inkontinens pr. Uge (moderat til svær SUI) i starten af ​​undersøgelsen.

Hvad er risikoen forbundet med Yentreve?

De hyppigst rapporterede bivirkninger med Yentreve (ses hos mere end 1 ud af 10) er kvalme, tør mund, forstoppelse og træthed. Den fuldstændige liste over alle rapporterede bivirkninger ved Yentreve findes i indlægssedlen. Yentreve bør ikke anvendes til personer, der kan være overfølsomme (allergiske) overfor duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Desuden bør lægemidlet ikke anvendes af patienter, der lider af visse typer leversygdomme eller alvorlig nyresygdom. Yentreve bør ikke tages sammen med medicin indeholdende monoaminoxidase (en type antidepressiv), fluvoxamin (et andet antidepressivt middel) og ciprofloxacin eller enoxacin (antibiotika). Behandling med Yentreve bør ikke påbegyndes hos patienter med ukontrolleret hypertension på grund af risikoen for hypertensive kriser (pludselig og undertiden farlig forhøjet blodtryk).

Hvorfor er Yentreve blevet godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at Yentreves fordele er større end risiciene ved behandling af moderat til alvorlig stressurininkontinens. CHMP anbefalede derfor markedsføringstilladelse for dette lægemiddel.

Flere oplysninger om Yentreve:

Den 11. august 2004 udstedte Europa-Kommissionen en markedsføringstilladelse til Yentreve, gyldig i hele Den Europæiske Union, til Eli Lilly Nedreland BV.

For den fulde EPAR for Yentreve, klik her.

Sidste opdatering af dette resumé: 05-2008.